Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/burziobiavi/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/burziobiavi/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Общи Условия - burzi-obiavi.com Общи условия
За по-добро изживяване, моля променете браузъра си на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.

BURZI-OBIAVI.COM УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

BurziObiavi (” BO “) осигурява колекция от онлайн ресурси, включително класифицирани реклами и различни услуги за съобщения (наричани по-долу “услугата”), предмет на следните Общи условия (“Условия”). Използвайки Услугата по някакъв начин, Вие се съгласявате да спазвате Условията.Освен това , когато използвате конкретни услуги на BO , вие се съгласявате да спазвате всички приложими условия за всички услуги на BO , които могат да се променят от време на време. Ако възразявате срещу някое условие или условие на Условията или не се съгласявате с тях, винаги може да преустановите използването на BO. BO има право, но не е задължено, стриктно да прилага Условията чрез самопомощ, общностно модериране, активно разследване, съдебни спорове и съдебно преследване.

2. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяме, променяме или по друг начин да променяме тези условия и условия по всяко време. Такива изменения влизат в сила веднага след публикуването им. Трябва да преразгледа това споразумение на регулярна ба ШИС да пазят себе си запозната с всички промени. Можете да намерите най-новата версия на Условията на адрес:

https://burzi-obiavi.com/terms-and-conditions/

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ

Вие разбирате, че всички публикации, съобщения, текст, файлове, изображения, снимки, видеоклипове, звуци или други материали (“Съдържание”), публикувани на, предадени чрез или свързани с услугата, са отговорност единствено на лицето, от което Съдържанието е възникнало. По-конкретно, вие сте изцяло отговорни за всеки отделен елемент (“Елемент”) от Съдържанието, което публикувате, изпращате по имейл или по друг начин предоставяте чрез услугата. Вие разбирате, че BO не контролира и не носи отговорност за Съдържанието, предоставено чрез Услугата, и че чрез използването на Услугата Вие може да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично, неточно, подвеждащо или по друг начин нежелателно. Освен това сайтът на БО и Съдържанието, достъпно чрез Услугата, могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които са напълно независими от БО . BO не дава никакви гаранции относно точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в този сайт. Вашият линк към други уеб сайтове е на ваш собствен риск. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и понесете всички рискове, свързани с използването на което и да е съдържание, че не можете да разчитате на споменатото съдържание и че при никакви обстоятелства BO няма да носи отговорност по никакъв начин за съдържанието или за загуба или повреда. от всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на съдържание, публикувано, изпратено по имейл или предоставено по друг начин чрез услугата. Вие приемате, че BO не преглежда или одобрява Съдържанието, но BO има право (но не и задължение) по свое усмотрение да откаже, изтрие или премести съдържание, достъпно чрез Услугата, за нарушаване на писмото или духа на Условията или по друга причина.

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ, САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът на БО и съдържание, предоставено чрез Услугата може да съдържа възможности и функции, които могат да ви свържат или да предоставят ви с достъп до съдържание на трета страна, която е напълно независима от БО, включително уеб сайтове, директории, сървъри, мрежи, системи, информация и ба данни приложения, софтуер, програми, продукти или услуги и интернет като цяло.

Вашите взаимодействия с организации и / или физически лица, намерени на или чрез услугата, включително плащане и доставка на стоки или услуги, както и всякакви други условия, гаранции или декларации, свързани с такива сделки, са единствено между вас и такива организации и / или физически лица , Трябва да направите каквото и да е разследване, което считате за необходимо или подходящо, преди да продължите с онлайн или офлайн сделка с някоя от тези трети страни.

Вие се съгласявате, че BO не носи отговорност за всяка загуба или щета от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на подобни сделки. Ако има спор между участници в този сайт или между потребители и трети страни, вие разбирате и се съгласявате, че BO няма задължение да участва. В случай, че имате спор с един или повече други потребители, вие освобождавате БО , нейните служители, служители, агенти и наследници в права от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид или вид, известни или неизвестни. подозрителни и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с такива спорове и / или нашата услуга.

 

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИСКАНИЯТА ЗА НАРУШЕНИЕ

Ако смятате, че работата ви е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторското право, или вашите права на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, моля уведомете агента на BO за уведомяване за претенции за авторски права или други нарушения на интелектуалната собственост (“Агент”), при

copyright@burzi-obiavi.com

 

Моля, предоставете нашия агент със следното известие:

a ) Определете материала на сайта на БО , за който твърдите, че е в нарушение, с достатъчно подробности, за да можем да го открием на уебсайта;

б) Вашето изявление, че имате добра воля да убедите, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или закона;

в) Вашето изявление, с което декларирате под наказание за лъжесвидетелство, че (1) горепосочената информация във Вашето известие е точна, и (2) че сте собственик на заинтересуваните интереси или сте упълномощени да действате от името на този собственик ;

г) Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес; и

д) Вашият физически или електронен подпис.

BO ще премахне извършеното (ите) нарушение, подчинено на процедурите, описани в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA).

 

6. РАЗКРИВАНЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

BO е създала Декларация за поверителност, за да обясни на потребителите как се събира и използва тяхната информация, която се намира на следния уеб адрес:

https://burzi-obiavi.com/privacy-policy/

Използването на уебсайта на BO или Услугата означава потвърждение и съгласие с нашата Политика за поверителност. Освен това признавате и се съгласявате, че BO може по свое усмотрение да запази или разкрие Вашето съдържание, както и вашата информация, като имейл адреси, IP адреси, времеви марки и друга потребителска информация, ако това се изисква от закона или добросъвестното убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за: спазване на правния процес; налагане на Условията; да отговори на твърденията, че всяко съдържание нарушава правата на трети страни; да отговори на твърденията, че информацията за контакт (напр. телефонен номер, адрес) на трета страна е била публикувана или предавана без тяхното съгласие или като форма на тормоз; защита на правата, собствеността или личната безопасност на BO , нейните потребители или широката общественост.

7. ПОВЕДЕНИЕ

Вие се съгласявате да не публикувате, изпращате по имейл или да предоставяте по друг начин Съдържание:

а) е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, тормозещо, клеветническо, клеветническо, инвазивно за неприкосновеността на личния живот на друг човек или по какъвто и да е вреден за непълнолетните;

б) който е порнографски или изобразява човек, занимаващ се с действително сексуално поведение, включително, но не само, ( i ) сексуален контакт, включително генитални, полово-генитални, анален-генитални или орално-анални, независимо дали между лица от същия или срещу пол, или (II) содомия, или (IV) садизъм или мазохистично злоупотреба, или (V) сладострастен изложение на гениталиите или срамната областта на всяко лице;

в) че притеснява, унижава, плаши или омраза към физическо лице или група лица, които въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане;

г), който нарушава Закона за защита на жилищното строителство, като посочва, в който и да е предизвестие или реклама за продажба или наемане на всяко жилище, дискриминиращ предпочитания ба СЕД на раса, цвят на кожата, национален произход, религия, пол, семейно положение или хендикап (или нарушава държавен или местен закон, забраняващ дискриминацията въз основа на тези или други характеристики;

д), което нарушава федералните, щатските и местните закони равен възможности за работа, включително, но не само, като посочва във всяка реклама за заетост предпочитание или изискване БО СЕД на раса, цвят на кожата, религия, пол, произход, възраст или увреждане.

ж), която имитира всяко физическо или юридическо лице, включително, но не само, а БО служител или фалшиво-членки или по друг начин укрие ви с дадено физическо или юридическо лице (тази разпоредба не се прилага по отношение на съдържание, което представлява законно неподвеждаща пародия на обществената фигури).

з) която включва лична или идентифицираща информация за друго лице без изричното съгласие на това лице;

i ) който е фалшив, подвеждащ, подвеждащ, измамен или представлява ” bai t и switch”;

й) които нарушават всякакви патенти, търговски марки, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на която и да е страна или Съдържание, което нямате право да предоставяте под какъвто и да е закон или по договорни или доверителни отношения;

к) който представлява или съдържа “филиал на маркетинга”, “код за препратка към връзка”, “нежелана поща”, “спам”, “верижни писма”, “пирамидални схеми” или нежелана търговска реклама;

л) който представлява, улеснява или съдържа всякаква форма на реклама, оферти или привличане, ако са: публикувани в зоните на БО , които не са предназначени за такива цели; или изпратени по имейл до потребители на BO, които не са посочили писмено, че е добре да се свързват с тях за други услуги, продукти или търговски интереси.

м) който включва връзки към търговски услуги или уебсайтове, с изключение на разрешените в „услуги“;

н) която рекламира всяка незаконна услуга или продажба на всякакви стоки, чиято продажба е забранена или ограничена от приложимото право. Частичен списък на забранени за продажба и забранени услуги се предлага на следния уеб адрес за ваше удобство:

Общи Условия

о) който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

п) което прекъсва нормалния поток на диалог с прекомерно количество Съдържание (атака с наводнение) към Услугата, или която по друг начин влияе отрицателно върху възможността на други потребители да използват Услугата; или

q) които използват подвеждащи имейл адреси или подправени заглавия или по друг начин манипулирани идентификатори, за да прикрият произхода на Съдържанието, предавано чрез Услугата.

Освен това се съгласявате да не:

г) да се свърже с всеки, който е поискал да не бъде осъществен контакт, или да осъществява нежелана връзка с никого за каквито и да е търговски цели;

и) „ преследване “ или по друг начин тормозят някого;

т) да събира лични данни за други потребители за търговски или незаконни цели;

и) да използват автоматизирани средства, включително паяци, роботи, роботи, инструменти за извличане на данни или други подобни, за да изтеглят данни от услугата – освен ако изрично не е разрешено от BO ;

v) да публикувате неместно или друго ирелевантно съдържание, многократно да публикувате същото или подобно съдържание или по друг начин да налагате необосновано или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;

w) да публикува същия артикул или услуга в повече от една класифицирана категория или в повече от един градски район;

x) се опитват да получат неоторизиран достъп до компютърните системи на BO или да участват в каквато и да е дейност, която прекъсва, намалява качеството на, пречи на изпълнението или нарушава функционалността на услугата или уебсайта на BO ; или

ш) да използва всяка форма на автоматизирано устройство или компютърна програма, която позволява подаването на осчетоводявания на БО, без всяко ръчно въвеждане от страна на автора (“автоматизирано устройство за публикуване”), включително без ограничение, използването на такова устройство за автоматично публикуване да изпращате публикации в насипно състояние или за автоматично подаване на осчетоводявания на редовни интервали, освен ако не е писмено одобрено друго от BO ; или

з) да използва всяка форма на автоматизирано устройство или компютърна програма (“инструмент за сигнализиране”), която позволява използването на “системата за сигнализиране” на BO или на други общностни системи за модериране, без всеки флаг да бъде въведен ръчно от лицето, което инициира флага (” автоматизирано сигнализиращо устройство “), или да използвате инструмента за маркиране, за да премахнете публикациите на конкурентите си, или да премахнете публикации без добросъвестно убеждение, че съобщението, което е маркирано, нарушава тези Общи условия.

8. АГЕНЦИИ ПО ПОЩАТА

“Пощенски агент” е агент, услуга или посредник от трета страна, който предлага да изпраща Съдържание към Услугата от името на други лица. За да смекчите изискванията на ресурсите на BO , не можете да използвате агент за публикуване, за да публикувате съдържание в услугата без изрично разрешение или лиценз от BO . Съответно, на пощенските агенти не се разрешава да публикуват Съдържание от името на други лица, за да предизвикат публикуването на Съдържанието, или по друг начин да получат достъп до Услугата, за да улеснят публикуването на Съдържание от името на други лица, освен с изрично разрешение или лиценз от BO .

9. НЯМА ПОЛИТИКА ЗА СПАМ

Всяко неоторизирано използване на компютърните системи BO за изпращане на нежелани реклами в имейл адреси на BO или чрез компютърни системи BO е изрично забранено от тези условия

10. ЗАПЛАЩАНИ ИНФОРМАЦИИ

Можем да начисляваме такса за публикуване на съдържание в някои области на услугата. Таксата е такса за достъп, която позволява съдържанието да бъде публикувано в определена зона. Всяка страна, която публикува Съдържание в Услугата, отговаря за споменатото Съдържание и спазването на Общите условия. Всички платени такси не се възстановяват в случай, че Съдържанието е премахнато от Услугата за нарушаване на Условията.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛУГАТА

Вие приемате, че BO може да установи ограничения относно използването на Услугата, включително максималния брой дни, през които Съдържанието ще бъде запазено от Услугата, максималният брой и размер на осчетоводяванията, имейл съобщенията или друго Съдържание, което може да бъде предадено или съхранено от Услугата и честотата, с която имате достъп до Услугата. Вие се съгласявате, че BO няма отговорност или отговорност за заличаването или неуспешното съхраняване на Съдържание, което се поддържа или предава от Услугата. Вие приемате, че BO си запазва правото по всяко време да модифицира или прекрати Услугата (или част от нея) със или без предизвестие и че BO не носи отговорност пред Вас или до която и да е трета страна за промяна, спиране или прекратяване на Обслужване.

12. ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА

BO ви предоставя ограничена, отменена, неексклузивна лицензия за достъп до Услугата за ваша лична употреба. Този лиценз не включва: (а) достъп до Услугата от командироващите агенти; или (б) всякакво събиране, обобщаване, копиране, размножаване, показване или производно използване на Услугата, както и използването на инструменти за извличане на данни, роботи, паяци или подобни инструменти за събиране и извличане на данни за всякакви цели, освен ако изрично не е разрешено от BO . Ограничено изключение от (б) се предоставя на интернет търсачките и нетърговските публични архиви, които използват такива инструменти за събиране на информация единствено с цел показване на хипервръзки към Услугата, при условие че всеки от тях прави това от стабилен IP адрес или диапазон от IP адресите, които използват лесно разпознаваем агент и отговарят на нашия файл robots.txt.

BO предлага различни части на услугата в RSS формат, така че потребителите да могат да вграждат отделни емисии в уеб сайт или да преглеждат публикации чрез софтуерни агрегатори на трети страни. БО ви позволява да се покаже, откъс от и връзка към RSS фийдове на вашия сайт, при условие че: (а) всяко заглавие е правилно свързан бак к към оригиналната публикация на Услугата и пренасочва потребителя към публикацията, когато потребителят кликне върху (б) предоставяте, в непосредствена близост до RSS емисията, правилното приписване на „ Burzi-obiavi.com “ като източник, (в) използването или показването ви не предполага, че БО насърчава или подкрепя причините, идеите на трети страни, уеб сайтове, продукти или услуги, и (d) вашата употреба не претоварва системите на BO . BO запазва всички права върху съдържанието на RSS емисиите и може да прекрати всеки RSS канал по всяко време.

Използването на услугата извън обхвата на оторизирания достъп, предоставен ви от BO, прекратява споменатото разрешение или лиценз.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Вие се съгласявате, че BO , по свое усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрие или деактивира Вашата сметка, да блокира Вашия имейл или IP адрес, или по друг начин да прекрати достъпа ви до или използването на Услугата (или част от нея) незабавно и без предизвестие, и премахване и отхвърляне на Съдържание в рамките на Услугата, по каквато и да е причина, включително, без ограничение, ако BO вярва, че сте действали непоследователно с буквата или духа на Условията. Освен това, Вие се съгласявате, че BO не носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на достъпа Ви до Услугата. Освен това, Вие се съгласявате да не се опитвате да използвате Услугата след това прекратяване. Раздели 2, 4, 6 и 10-19 остават в сила при прекратяване на Условията.

14. Авторски права

Услугата е защитена в максимална степен, разрешена от законите за авторското право и международните договори. Съдържанието, показвано на или чрез Услугата, е защитено от авторски права като колективна работа и / или компилация, съгласно законите за авторското право и международните конвенции. Всяко възпроизвеждане, модификация, създаване на производни произведения от или преразпределение на сайта или колективната работа и / или копиране или възпроизвеждане на сайтове или част от тях на друг сървър или място за по-нататъшно възпроизвеждане или преразпределение е забранено без изричното писмено съгласие на BO . Освен това се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате или копирате Съдържание от Услугата без изричното писмено съгласие на BO и се съгласявате да спазвате всички и всички предупреждения за авторски права, показани в Услугата. Нямате право да декомпилирате или разглобявате, реконструирате или по друг начин се опитвате да откриете изходния код, съдържащ се в Услугата. Без да ограничавате гореизложеното, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате за каквито и да било търговски цели, нито един аспект от Услугата.

Въпреки че BO не претендира за собственост върху съдържание, което нейните потребители публикуват, като публикуват съдържание в която и да е публична област на услугата, вие автоматично предоставяте, а вие заявявате и гарантирате, че имате право да предоставите на BO неотменима, вечна, не- изключителен, напълно платен, световен лиценз за използване, копиране, изпълнение, показване и разпространение на споменатото съдържание, както и за изготвяне на производни или включване в други произведения, споменато съдържание, както и за предоставяне и разрешаване на сублицензии (чрез няколко нива) от горепосочените , Освен това, чрез публикуване на съдържание в която и да е публична област на услугата, вие автоматично предоставяте на BO всички права, необходими за забрана на всяко последващо агрегиране, показване, копиране, размножаване, възпроизвеждане или използване на съдържанието на услугата от която и да е страна за каквато и да е цел.

15. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ, че ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА БО И УСЛУГАТА Е ВЪЗМОЖНО ВАШИЯТ РИСК. НА БО сайт и УСЛУГАТА нея се предоставя на “КАКТО Е” ИЛИ “КАКТО СЕ ПРЕДЛАГАТ”, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ. ВСИЧКИ ЕКСПРЕСНИ И ИЗПЪЛНЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ПОДХОДЯЩО ЗА ОСОБЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, И НЕПРЕКЪСВАНЕТО НА ПРАВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ НАЙ-ДОБРАТА ЗАКОНА. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, BO ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА сигурност, надеждност, навременност, точност, и изпълнението на БО сайта и услугата. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, BO ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ДРУГИ услуги или стоки, получени чрез ИЛИ рекламирани на БО обекта или обектите или услуга, или да са достъпни чрез всички връзки на БО сайт. КЪМ НАЙ-ДОБРАТА СРЕДА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЗАКОНА, БО ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ЗА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОБЛАСТТА BO ИЛИ УСЛУГАТА. Някои юрисдикции не позволяват отхвърлянето на подразбиращите се гаранции. В такива юрисдикции някои от горепосочените откази от отговорност може да не се отнасят за вас, доколкото се отнасят до подразбиращи се гаранции.

16. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И БО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ (дори ако БО СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ), произтичащо от всеки аспект на ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БО сайт или услуга, Дали опасностите произтичат от употреба или злоупотреба с местността BO или от услугата, от невъзможността да се използва BO BO или услугата, или прекъсването, прекъсването, модифицирането, промяната или прекратяването на площадката BO или услугата. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ също прилагат по отношение на вреди, претърпени от ПОРАДИ ДРУГИ услуги или продукти, получени чрез ИЛИ рекламиран ВЪВ ВРЪЗКА С БО сайт или Услугата или връзки в БО САЙТА, КАКТО И в резултат от някоя ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С САЙТА BO ИЛИ УСЛУГАТА ИЛИ ВСЯКАКВИ ВРЪЗКИ НА САЙТА BO . ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПЪЛНАТА СРЕДА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЗАКОНА. В някои юрисдикции не се допускат ограничения на отговорността. В такива юрисдикции някои от горепосочените ограничения може да не се отнасят за вас.

17. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите и да държите BO , нейните служители, дъщерни дружества, филиали, наследници, възложители, директори, служители, агенти, доставчици на услуги, доставчици и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни такси за адвокат и съдебни разноски, направени от трета страна, дължаща се или произтичаща от Съдържание, което изпращате, публикувате или предоставяте чрез Услугата, използването на Услугата, нарушаването на Условията, нарушаването на което и да е от представените тук гаранции или вашето нарушение на правата на друг.

18. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Условията представляват цялото споразумение между вас и BO и управляват използването на Услугата, като заместват всички предварителни споразумения между вас и BO . Условията и отношенията между вас и BO се уреждат от законите на репъблика България, без да се вземат предвид нейните разпоредби за конфликт на закони. Вие и BO приемате да се подчинявате на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата, разположени в окръг Кинг, Вашингтон. Неуспехът на BO да упражнява или налага някакво право или разпоредба от Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба. Ако съд на компетентна юрисдикция установи, че някоя разпоредба от Условията е невалидна, страните все пак са съгласни, че съдът трябва да се стреми да изпълни намеренията на страните, отразени в разпоредбата, а останалите разпоредби на Условията остават в пълна сила и ефект. Вие се съгласявате, че независимо от който и да е закон или закон в обратния случай, всяка претенция или причина за иск, произтичащи от или свързани с използването на Услугата или Условията, трябва да бъдат подадени в рамките на една (1) година след възникване на такова искане или причина за действие или да бъде завинаги бо rred.

19. НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА И ЛИКВИДИРАНИ ЩЕТИ

Моля, подайте сигнал за всяко нарушение на Условията, като маркирате публикациите за преглед или от   свържете се с нас .

Неспособността ни да действаме във връзка с нарушение от вас или от други лица не се отказва от правото ни да действаме по отношение на последващи или подобни нарушения.

Вие разбирате и се съгласявате, че тъй като често е трудно да се определи количествено щетите, ако се наложи БО да предприеме правни действия за изпълнение на тези Условия, Вие ще бъдете задължени да заплатите на БО следните суми като неустойки, които приемате като разумни оценки на Обезщетенията на BO за посочените нарушения на тези Условия:

а. Ако публикувате обява и / или съобщение, което (1) олицетворява всяко физическо или юридическо лице; (2) лъжливо заявява или по друг начин неправилно представя вашата принадлежност към лице или юридическо лице; или (3) която включва лична или идентифицираща информация за друго лице без изричното съгласие на това лице, вие се съгласявате да платите на БО хиляда лева ( 1000 лв. ) за всяко такова съобщение. Тази разпоредба не се прилага по отношение на Съдържание, което представлява законна, непряка пародия на публични личности.

б. Ако BO установи лимити за честотата, с която имате достъп до Услугата, или прекратявате достъпа ви до или използването на Услугата, Вие се съгласявате да платите на BO сто лева ( 100 BGN ) за всяка обява и / или съобщение, публикувано в повече от такива лимити или за всеки ден, в който имате достъп до BO над тези граници, в зависимост от това кое е по-голямо.

° С. Ако изпращате непоискани реклами по електронната поща на BO или чрез компютърни системи BO , вие се съгласявате да платите BO двадесет и пет лева (25 лв ) за всеки такъв имейл.

д. Ако публикувате Съдържание в нарушение на Условията, различно от описаното по-горе, Вие се съгласявате да заплатите на BO сто лева ( 100 BGN ) за всеки публикуван Съдържание. По собствена преценка, BO може да избере да издаде предупреждение, преди да оцени щетите.

д. Ако сте Пощенски агент, който използва Услугата в нарушение на Условията, в допълнение към всички неустойки по клауза (г), Вие се съгласявате да платите на БО сто долара ( 100 лв. ) За всяка позиция, която публикувате в нарушение на Условията. А Публикуване Agent също ще се счита за агент на партията ангажиране на публикуване агент за достъп до услугата ( “основните”), и на Възложителя (чрез ангажиране на публикуване агент в нарушение на Общите условия) се съгласява да плати БО един ДОПЪЛНИТЕЛНА един сто лева ( 100 лв. ) за всяка Елемент, публикуван от Пощенския агент от името на Възложителя в нарушение на Условията.

е. Ако се обобщи, дисплей, копирате, дублирате, или по друг начин за цел всяко съдържание (с изключение на собствения си съдържание) в нарушение на настоящите Общи условия, без БО е изрично писмено разрешение, Вие се съгласявате да плати BO три хиляди лева (3000 Лв. ) За всеки ден, в който извършвате такова поведение.

гр. Ако съберете лични данни за други потребители за търговски или незаконни цели, и / или ако направите непоискани контакт с някой, с търговска цел в нарушение на настоящите Общи условия, без изричното писмено разрешение БО е, вие се съгласявате да плати BO три хиляди лева (3.000 лв. ) За всеки ден, в който участвате в подобно поведение.

В противен случай вие се съгласявате да заплатите действителните щети на BO , доколкото действителните щети могат да бъдат разумно изчислени. Независимо от всяка друга разпоредба на настоящите Общи условия, BO запазва правото си да търси отстраняване на специфично изпълнение на всеки термин, съдържащ се в настоящите Условия, или предварителна или постоянна забрана срещу нарушението на който и да е от тези срокове или в помощ на упражняване на каквато и да е власт, предоставена в тези Условия или комбинация от тях.

20.Предложения

Ние приветстваме вашето   въпроси и коментари   на този документ.

 

Връх Android
Android